Menu Zamknij

System identyfikowalnych palet zwrotnych z tworzywa sztucznego

All Green Pallets Polska Sp. z o.o. proponuje rozwiązania i stawia do dyspozycji zasoby, służące prowadzeniu ekonomicznie efektywnej i przyjaznej środowisku cyrkulacji zwrotnych palet wielokrotnego użytku, wykorzystywanych w procesach wytwarzania, składowania i transportu produktów.

Użytkownicy korzystają z palet, pozostających własnością All Green Pallets – Operatora poolu, w oparciu o umowę najmu.

Typy palet

Użytkownik ma do dyspozycji palety w trzech rozmiarach płyty nośnej:

AGP-S

1200 × 800
„standardowa”

AGP-H

800 × 600
„połówka”

AGP-Q

600 × 400
„ćwiartka”

wymiary w milimetrach

Technologia produkcji gwarantuje powtarzalność wymiarów i wagi palet; co jest bardzo istotne przy wykorzystaniu palet w zautomatyzowanych procesach przechowywania, kompletacji i transportu ładunków. Materiały z których wykonane są palety, zapewniają trwałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych i innych, towarzyszących zwykle ich użytkowaniu. Palety można myć i odkażać.

Własności użytkowe

Palety wykonane są z kopolimeru polipropylenu, metodą wtrysku strukturalnego. Użyte komponenty pozwalają stosować palety przy produkcji, składowaniu i transporcie żywności i  konfekcjonowanych farmaceutyków, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w UE i USA.

Udźwig palet AGP jest porównywalny do udźwigu ich odpowiedników, tak drewnianych jak plastikowych, dostępnych na rynku. Palety spełniają wymagania określone normą ISO-8611.

Waga palet AGP jest istotnie niższa od odpowiedników drewnianych: gdy drewniana paleta EURO waży ok. 25 kg, odpowiadająca jej wymiarowi, paleta AGP-S, waży ok. 11,7 kg i tak jak paleta drewniana może być wykorzystana do przechowywania towarów na regałach wysokiego składowania. Drewnianometalowa paleta DHP, o wymiarach płyty nośnej 800 × 600, waży ok. 9 kg. Odpowiadająca jej wymiarom paleta AGP-H, waży ok. 3,3 kg. Więcej szczegółów w specyfikacjach technicznych.

Gniazdowanie – korzyści przy magazynowaniu i transporcie

Konstrukcja palet AGP umożliwia ich gniazdowanie, oszczędzając przestrzeń przy ich
przechowywaniu i transporcie „na pusto”. Podpory – nogi palety umiejscowionej wyżej,
mieszczą się w otworach – gniazdach w płycie nośnej palety, znajdującej się poniżej w stosie.
Oszczędność przestrzeni, w porównaniu do palet niegniazdowalnych, sięga ok. 30%, co znajduje
korzystne odbicie w kosztach przechowywania oraz transportu.

Palety umożliwiające gniazdowanie w ramach jednego wymiaru są znane na rynku. Unikalną cechą rozwiązania AGP jest możliwość gniazdowania palet o różnych rozmiarach płyty nośnej. w palecie S można gniazdować palety w rozmiarze S, H, Q, a w palecie H, palety w rozmiarze H i Q.

Paleta AGP-S, dostosowana do operowania wózkiem widłowym, czy tzw. „paleciakiem” może stanowić platformę dla palet „połówek” czy „ćwiartek”, umożliwiając bezpieczną, sprawną i efektywną, jak chodzi o czas, kompletację ładunków, transfer załadowanych palet do pojazdów i wyładunek w miejscu przeznaczenia.

Identyfikacja i cyrkulacja palet

Palety przeznaczone są do obsługi cyrkulacji zamkniętej (close loop circulation). Identyfikacja
każdej palety z osobna, daje możliwość zarządzanie przepływem palet i ładunków przemieszczanych z ich pomocą. Rozwiązanie nie ogranicza się do identyfikacji rodzaju palety, a wskazuje konkretny egzemplarz, z przynależnymi mu atrybutami, np. jego numerem identyfikacyjnym, a dalej: wymiary, waga, udźwig. w połączeniu z systemem magazynowym Użytkownika, daje to możliwość stworzenia np. lokalizacji miejsca składowania czy dostawy, status higieniczny, sortowania po adresach, czy planowanych terminach dostaw, itp.; katalog atrybutów i statusów zależy wyłącznie od potrzeb Użytkownika i możliwości systemów informatycznych, np. klasy WMS czy TMS, przez niego stosowanych. Palety All Green Pallets stanowią gotowy element do wykorzystania w systemach IoT (Internet of Things).

Każda paleta standardowo wyposażona jest w cztery znaczniki, pozwalające zidentyfikować
konkretny egzemplarz palety, przy wykorzystaniu technik optycznych: BAR CODE, QR CODE
i radiowych – RFID. Opcjonalnie, palety mogą być wyposażone w aktywne znaczniki radiowe.
Zastosowany sposób kodowania jest zgodny ze standardem GRAI w GS-1 i w tej organizacji
zarejestrowany.

Dzięki identyfikacji, palety AGP mogą być efektywnie i bezpiecznie wymieniane pomiędzy
Użytkownikami. Ryzyko niemożności zidentyfikowania źródła uszkodzonych palet przy ich wymianie
zostało, jeśli nie wyeliminowane, to przynajmniej istotnie ograniczone.

Automatyzacja procesów, BHP i efektywność kosztowa

Jakość i trwałość konstrukcji oraz powtarzalność wymiarów i wagi poszczególnych typów palet AGP pozwalają je stosować w systemach obejmujących automatyzację procesów kompletacji ładunków, przechowywania i transportu. Waga najcięższej z szeregu: palety AGP-S nie przekracza 12 kg, dopuszczalnego limitu dźwigania przedmiotów przez kobiety. Palety AGP, odmiennie niż te z drewna, nie nasiąkają: mogą być myte i dezynfekowane. Identyfikacja pozwala na automatyzację czynności gromadzenia i przekazywania danych w ramach całego procesu łańcucha dostawczego. Korzyści ze współdzielenia zasobów stają się udziałem wszystkich uczestników systemu.

Przy transporcie palet AGP zużywane jest 30% paliwa mniej niż przemieszczenie odpowiadających im porównywalnych palet z drewna. Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i efektywność ekonomiczna i organizacyjna pracy z paletami AGP wyróżnia się na tle rozwiązań z zastosowaniem tradycyjnych, drewnianych palet.

Ekologia i zrównoważony rozwój

Większość z nas, poproszonych o opinię, które opakowanie, z papieru czy plastiku, jest bardziej przyjazne środowisku, najprawdopodobniej wskaże na to pierwsze: „bo papier rozkłada się daleko szybciej w naturze niż plastik”. Biodegradowalność surowca, jakkolwiek istotna, jest tylko jedną z cech, która określa potencjalny wpływ, jaki może na środowisko wywierać badany przedmiot. Kolejnym jest emisja gazów cieplarnianych, towarzysząca wytworzeniu produktu, całemu okresowi jego użytkowaniu (Life Cycle Assesment), a na końcu sposób jego zagospodarowania, po wycofaniu z eksploatacji. Przeprowadzone przez nas i opublikowane badania wpływu na środowisko palet drewnianych i plastikowych wskazują, że użytkowanie palet AGP może ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o przynajmniej 70% w porównaniu do tej, generowanej przez tradycyjne palety drewniane. Odpady stałe, w odróżnieniu od palet drewnianych – gwoździe – praktycznie nie występują.

Palety systemu All Green Pallets, przeznaczone są do intensywnego użytkowania. W momencie
wycofania, np. w związku z uszkodzeniem, z założenia wracają do Operatora. Identyfikacja indywidulana - unikalny numer palety, specyficzny kształt i barwa - dają możliwość monitorowania pełnego „cyklu życia” palety i kluczowych wydarzeń w czasie jej użytkowania. Podmiot, w którego władaniu pozostają konkretne egzemplarze palet, ponosi pełną odpowiedzialność, m.in. za to, by żadne palety, ani ich części nie trafiły „na wysypiska”. Sposób funkcjonowania systemu stanowi przykład starań realizacji koncepcji „zero waste” w praktyce, a sposób rozliczeń motywuje Użytkowników do właściwego stosowania palet i dbania o środowisko naturalne. Palety wycofywane z obiegu, podlegają w 100% recyklingowi; z odzyskanego surowca wytwarzane są nowe palety. Operator i Użytkownicy dysponują narzędziami, które ograniczają ryzyko utraty palet i niekorzystnego ich wpływu na środowisko.

ŚRODOWISKO MA ZNACZENIE.
PRZYWIĄZUJEMY SZCZEGÓLNĄ WAGĘ DO SPOSOBU UŻYTKOWANIA I RECYKLINGU NASZYCH PALET.