Menu Zamknij

System identyfikowalnych palet zwrotnych z tworzywa sztucznego

All Green Pallets proponuje rozwiązania i stawia do dyspozycji zasoby, służące prowadzeniu ekonomicznie efektywnej i przyjaznej środowisku cyrkulacji zwrotnych palet wielokrotnego użytku, wykorzystywanych w procesach wytwarzania, składowania i transportu produktów.

Użytkownicy korzystają z palet, pozostających własnością All Green Pallets – Operatora Poolu Paletowego, w oparciu o umowę najmu.

Rozmiary palet

Użytkownik ma do dyspozycji palety w trzech rozmiarach płyty nośnej:

AGP-S

AGP-S

1200 × 800
„standardowa”

AGP-H

AGP-H

800 × 600
„połówka”

AGP-Q

AGP-Q

600 × 400
„ćwiartka”

wymiary w milimetrach

Technologia produkcji gwarantuje powtarzalność wymiarów i wagi palet; cechy istotne przy wykorzystaniu palet w zautomatyzowanych procesach przechowywania, kompletacji i transportu ładunków. Materiały, z których wykonane są palety, zapewniają trwałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych i innych, towarzyszących zwykle ich użytkowaniu. Palety można myć i odkażać.

Własności użytkowe


Palety wytwarzane są z kopolimeru polipropylenu, metodą wtrysku strukturalnego. Dopuszczone do stosowania przy produkcji, składowaniu, transporcie żywności i konfekcjonowanych farmaceutyków, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w UE i USA – Certifikat PZH.


Udźwig palet AGP jest porównywalny do udźwigu ich odpowiedników, tak drewnianych jak plastikowych, dostępnych na rynku. Palety spełniają wymagania określone normą ISO-8611.


Waga palet AGP jest istotnie niższa od odpowiedników drewnianych: gdy drewniana paleta EURO waży ok. 25 kg, odpowiadająca jej wymiarowi, paleta AGP-S, waży ok. 11,7 kg i tak jak paleta drewniana może być wykorzystana do przechowywania towarów na regałach wysokiego składowania. Klasyczna paleta DHP, o wymiarach płyty nośnej 800 × 600, waży ok. 9 kg. Odpowiadająca jej wymiarom paleta AGP-H, waży ok. 3,3 kg. Szczegóły w specyfikacjach technicznych.

Gniazdowanie – korzyści przy magazynowaniu i transporcie

Konstrukcja palet AGP umożliwia ich gniazdowanie, oszczędzając przestrzeń przy ich przechowywaniu i transporcie „na pusto”. Podpory – nogi palety umiejscowionej wyżej, mieszczą się w otworach – gniazdach w płycie nośnej palety, znajdującej się poniżej w stosie. Oszczędność przestrzeni, w porównaniu do palet niegniazdowalnych, sięga ok. 30%, co znajduje korzystne odbicie w kosztach przechowywania oraz transportu.

Cecha gniazdowania palet tego samego rodzaju i wymiaru jest znana na rynku. Unikalną cechą rozwiązania AGP jest dodatkowo możliwość gniazdowania palet o różnych rozmiarach płyty nośnej. W palecie AGP-S można gniazdować palety w rozmiarze S, H, Q, a w palecie AGP-H, palety w rozmiarze H i Q.

Paleta AGP-S, dostosowana do operowania wózkiem widłowym, czy paletowym, stanowi platformę dla palet AGP-H - „połówek” i/lub AGP-Q -„ćwiartek”, ułatwiając bezpieczną, sprawną i czasowo efektywną  kompletację ładunków, transfer do pojazdów i wyładunek z nich, w miejscu przeznaczenia.

Identyfikacja i cyrkulacja palet

Palety przeznaczone są do obsługi cyrkulacji zamkniętej (close loop circulation). Identyfikacja każdej palety z osobna daje możliwość zarządzanie przepływem palet i ładunków przemieszczanych z ich pomocą. Rozwiązanie nie ogranicza się do identyfikacji rodzaju palety, a wskazuje jej konkretny, unikalny numer - gotowy element systemu magazynowego czy transportowego Użytkownika, jego dostawców i klientów, któremu można przypisać potrzebne atrybuty i wartości. Palety All Green Pallets stanowią gotowy element systemu IoT (Internet of Things).

Każda paleta standardowo wyposażona jest w cztery znaczniki, pozwalające zidentyfikować konkretny egzemplarz palety, przy wykorzystaniu technik optycznych: BAR CODE, QR CODE i radiowych – RFID. Opcjonalnie, palety mogą być wyposażone w aktywne znaczniki radiowe.

Zastosowany sposób kodowania jest zarejestrowany w GS-1 i zgodny ze standardem GRAI, przyjętym w tej organizacji.

Dzięki identyfikacji, palety AGP mogą być efektywnie i bezpiecznie wymieniane pomiędzy
Użytkownikami. Ryzyko niemożności ustalenia miejsca, w którym mogłoby dojść do uszkodzenia czy utraty palet, zostało istotnie ograniczone.

Automatyzacja procesów, BHP i efektywność kosztowa

Jakość i trwałość konstrukcji oraz powtarzalność wymiarów i wagi poszczególnych typów palet AGP pozwalają je wykorzystywać w zautomatyzowanych procesach kompletacji, przechowywania i transportu Wymogi ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują odbicie w konstrukcji i wadze palet.  Palety spełniają kryteria dopuszczenia do operowania ręcznego przez kobiety. Palety AGP, w odróżnieniu od drewnianych, nie nasiąkają, mogą być myte i dezynfekowane. Identyfikacja pozwala na automatyzację czynności gromadzenia i przekazywania danych na każdym etapie łańcucha dostawczego. Korzyści ze współdzielenia zasobów stają się udziałem wszystkich uczestników systemu.

Przy transporcie palet AGP zużywane jest 30% paliwa mniej niż przy przemieszczaniu odpowiadających im porównywalnych palet z drewna. Ergonomia, bezpieczeństwo, efektywność ekonomiczna i organizacyjna pracy z paletami AGP wyróżnia się na tle rozwiązań z zastosowaniem tradycyjnych, drewnianych palet.

Ekologia i zrównoważony rozwój

Większość z nas, poproszonych o opinię, które opakowanie, z papieru czy plastiku, jest bardziej przyjazne środowisku, najprawdopodobniej wskaże na to pierwsze, tłumacząc, że: „papier rozkłada się daleko szybciej w naturze niż plastik”. Ile zasobów i energii potrzeba, żeby każde z tych opakowań wytworzyć, dostarczyć do odbiorcy, ile przy tym powstaje odpadów, dokąd trafiają, co się z nimi dzieje? Czy opakowanie można użyć więcej niż raz, czy po wycofaniu z użycia można je przetworzyć, a może odtworzyć? Wyniki badań, w których szuka się odpowiedzi na powyższe pytania, biorąc pod uwagę cykl życia produktu – Life Cycle Assesment (LCA) - bywają zaskakujące. 

Przeprowadzona przez nas analiza pallet carbon footprint comparison - LCA wpływu na środowisko palet drewnianych i plastikowych wskazują, że wytwarzanie i użytkowanie palet AGP może pozostawiać trzykrotnie mniejszy ślad węglowy od tego, generowanego przy produkcji i użytkowaniu palet drewnianych. Zużyte czy uszkodzone palety AGP podlegają odtworzeniu przy pełnym wykorzystaniu pierwotnie użytego surowca.                  

Palety systemu All Green Pallets, przeznaczone są do intensywnej cyrkulacji. Specyficzny kształt i barwa, a przede wszystkim unikalny numer palety, dają możliwość monitorowania kluczowych wydarzeń w czasie jej użytkowania. Podmiot, w którego władaniu pozostają konkretne egzemplarze palet, ponosi pełną odpowiedzialność, między innymi za to, by żadne palety, ani ich części, nie trafiły „na wysypisko”. System pozwala zbliżyć się w praktyce do celu koncepcji „zero waste”, a sposób rozliczeń motywuje Użytkowników do właściwego stosowania palet poszanowania środowiska naturalnego. Po wycofaniu z eksploatacji, zużyte czy uszkodzone jednostki są w 100% wykorzystane przy produkcji kolejnych palet.

ŚRODOWISKO MA ZNACZENIE.
PRZYWIĄZUJEMY SZCZEGÓLNĄ WAGĘ DO SPOSOBU UŻYTKOWANIA I RECYKLINGU NASZYCH PALET.